ул. Моша Пијаде - 2330 Берово - Тел. +38933471101

Плескавица а ла МРС