ул. Моша Пијаде - 2330 Берово - Тел. +38933471101

Вешалица во марамица 160г